Výcvik skupiny B96

Skupina „B96" - je vlastně řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu.

Je vyznačena v řidičském průkazu harmonizačním kódem 96.

Skládá se ze soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Zkouška pro skupinu B96 se skládá pouze z doplňovací jízdy (žadatel tedy neskládá zkoušku z pravidel silničního provozu).

 

pvs sk.b be