Osobní automobil

Klasický výcvik na osobní automobil trvá 6 týdnů. V prostorách naší učebny  probíhá teoretická výuka, která je nezbytná pro úspěšné zvládnutí silničního provozu a získání profesního průkazu. Výuka probíhá po skupinách 10 uchazečů a to vždy jedenkrát  týdně ve středu  v odpoledních hodinách od 17.00 hodin.  Během této výuky se seznámíte s pravidly provozu na pozemních komunikacích, zásadami bezpečné a defenzivní jízdy, zdravotním kurzem pro poskytnutí první pomoci a konstrukcí silničních vozidel. Po absolvování této teoretické přípravy nebudete mít problém složit závěrečné zkoušky.

 

Během praktických jízd v naší autoškole Ing. Rostislav Všetečka v Praze se Vám bude věnovat učitel individuálně, aby jste získali co nejlepší řidičské návyky a dovednosti. Praktických jízd je 28 hodin a jejich termíny si domlouváte dle Vašich potřeb (ráno, odpoledne, o víkendu...).

Jízdy probíhají na moderních vozidlech, které jsou malé do městského provozu a snadno ovladatelné.

Individuální výcvik na osobní automobil trvá 14 dnů. Teoretická výuka neprobíhá skupinově, ale žadatel absolvuje 4 konzultace individuálně s instruktorem. Jízdy potom probíhají stejně jako u klasického kurzu. Výhodou individuálního kurzu v naší autoškole v Praze  je především rychlost získání řidičského oprávnění a jeho přizpůsobení se časovým požadavkům žadatele. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním řidičského průkazu.

ridicaky

Nákladní automobil

Pro získání řidičského oprávnění na nákladní automobily musíte být dle současné legislativy nejprve držitelem řidičského oprávnění na osobní automobily.  Doba trvání kurzu je 12 dnů. Během výuky a výcviku žadatel absolvuje 18 hodin praktických jízd a 4 teoretické konzultace s naším instruktorem. Kurz je opět zakončen závěrečnou zkouškou pro úspěšné získání profesního průkazu.

Autobus

Pro získání řidičského oprávnění na autobusy je nutné být napřed držitelem řidičského oprávnění na nákladní automobily (praxe v řízení není podmínkou). Žadatel absolvuje 14 hodin jízd v městském provozu, aby se co nejlépe naučil ovládat autobus, jehož řízení je v mnoha ohledech specifické. Po absolvování jízd a 38 hodin teoretické přípravy, jejichž termíny se domlouvají dle potřeb žadatelů, je možné skládat závěrečnou zkouškou.

Přívěsy

Přívěsy za osobní, i za nákladní automobil se dělají individuální formou přizpůsobenou především Vám. Oba typy kurzů obsahují 8 hodin jízd a 2 teoretické konzultace s instruktorem. Pro zahájení kurzů je nutné být držitelem řidičského oprávnění skupiny za kterou chcete připojit přívěs. Tzn. nelze dělat zároveň např. kurz na osobní automobil rovnou dohromady s přívěsem. Kurzy trvají 1 týden a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.